Variabeldefinisjon

Legemeldt sykefravær

  English
Navn Legemeldt sykefravær
Definisjon Legemeldt sykefravær omfatter alt fravær som skyldes egen sykdom, og der det foreligger en sykemeldingsattest fra lege.
Gyldig fra 2000-04-01
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde NAV
Statistikkemne 06.02 - Arbeidsmiljø, sykefravær
Referanse http://www.ssb.no/emner/06/02/sykefratot/om.html
Statistikk Sykefravær, egen- og legemeldt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Egenmeldt sykefravær