Variabeldefinisjon

Frakt og transportkostnad vedrørende salg

 
Navn Frakt og transportkostnad vedrørende salg
Definisjon Kostnader til frakt og transport i forbindelse med salg av varer og/eller tjenester.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv