Variabeldefinisjon

Sykefraværets varighet

  English
Navn Sykefraværets varighet
Definisjon Variabelen angir hvor lenge sykefraværet varer i antall kalenderdager.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde NAV
Statistikkemne 06.02 - Arbeidsmiljø, sykefravær
Referanse http://www.ssb.no/emner/06/02/sykefratot/om.html
Statistikk Sykefravær, egen- og legemeldt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Sykefraværstilfelle