Variabeldefinisjon

Avtalte dagsverk

  English
Navn Avtalte dagsverk
Definisjon Variabelen er definert som antall arbeidsdager en person har avtalt å jobbe med sin arbeidsgiver i en periode, justert for stillingsandel, helgedager og offentlige fridager (som for eksempel 17. mai).
Gyldig fra 2000-04-01
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde NAV
Statistikkemne 06.02 - Arbeidsmiljø, sykefravær
Referanse http://www.ssb.no/emner/06/02/sykefratot/om.html
Statistikk Sykefravær, egen- og legemeldt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Avtalte arbeidsdager
Sykefraværsprosent