Variabeldefinisjon

Sykefraværsprosent

  English
Navn Sykefraværsprosent
Definisjon Sykefraværsprosenten måler tapte dagsverk på grunn av egen sykdom i prosent av avtalte dagsverk.
Gyldig fra 2000-04-01
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde NAV
Statistikkemne 06.02 - Arbeidsmiljø, sykefravær
Referanse http://www.ssb.no/emner/06/02/sykefratot/om.html
Statistikk Sykefravær, egen- og legemeldt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
09665: Sykefravær, etter kjønn og type sykefravær. Sesongjustert og ikke-sesongjustert (prosent) (avslutta serie)
09041: Sykefravær for arbeidstakere, etter arbeidsstedsfylke og kjønn (prosent) (F) (avslutta serie)
09040: Sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn, næring (SN2007) og sektor (prosent) (avslutta serie)
08821: Sykefravær for arbeidstakere, etter varighet i kvartalet og type sykefravær (avslutta serie)
08752: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn og fingruppert næring (SN2002) (avslutta serie)
08724: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter bostedsfylke, kjønn og næring (SN2002) (F) (avslutta serie)
08720: Sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn, næring (SN2007) og type sykefravær (prosent) (avslutta serie)
08679: Sykefravær ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), etter kjønn (prosent)
08323: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter bostedskommune og kjønn (K) (avslutta serie)
08322: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn og fingruppert næring (SN2007) (avslutta serie)
08321: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter bostedsfylke, kjønn og næring (SN2007) (F) (avslutta serie)
08320: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter bostedsfylke, kjønn og alder (F) (avslutta serie)
07905: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn og næring (SN2007) (prosent) (K) (avslutta serie)
07869: Sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn, næring (SN2007) og type sykefravær (prosent) (avslutta serie)
06798: Legemeldt sykefravær, etter kjønn og næring (SN2002) (avslutta serie)
06509: Legemeldt sykefravær, etter kjønn og næring (SN2002) (avslutta serie)
06433: Legemeldte sykefraværstilfeller som er aktive i kvartalet, etter kjønn, varighet og alder (avslutta serie)
06432: Legemeldte sykefraværstilfeller som er aktive i kvartalet, etter kjønn, varighet og næring (SN2002) (avslutta serie)
04717: Sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn, næring (SN2002) og type sykefravær (prosent) (avslutta serie)
04716: Sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn, næring (SN2002) og type sykefravær (prosent) (avslutta serie)
03386: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter næring (SN2002) og bedriftsstørrelse (avslutta serie)
03218: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn og alder (prosent) (K) (avslutta serie)
03217: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn og næring (SN2002) (prosent) (K) (avslutta serie)