Variabeldefinisjon

Reise

  English
Navn Reise
Definisjon Reise defineres som opphold utenfor helårsboligen med varighet på minimum en overnatting.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 00.02.20 - Tidsbruk
Statistikk Den nasjonale reisevaneundersøkelsen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller