Variabeldefinisjon

Y-koordinat

 
Navn Y-koordinat
Definisjon Y-koordinaten forteller hvor langt øst/vest et referansepunkt befinner seg. Sammen med X-koordinat og koordinatsystem identifiserer Y-koordinaten referansepunktet fullstendig.
Gyldig fra 2004-04-30
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
Kommentarer I SSB kalles y-koordinaten ofte øst-koordinat.
 
Statistisk enhet Matrikkel
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv