Variabeldefinisjon

X-koordinat

 
Navn X-koordinat
Definisjon X-koordinaten angir nord/sør- posisjonen til et referansepunkt. Sammen med Y-koordinat og koordinatsystem identifiserer X-koordinaten referansepunktet fullstendig.
Gyldig fra 2004-04-30
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
Kommentarer I SSB kalles denne koordinaten ofte nord-koordinat.
 
Statistisk enhet Matrikkel
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv