Variabeldefinisjon

Byggeår fra SEFRAK

 
Navn Byggeår fra SEFRAK
Definisjon Variabelen sier noe om hva SEFRAK har regisrert som byggeår på den eldre bygningen/kulturminne. SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge
Gyldig fra 2004-04-30
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
 
Statistisk enhet Bygning
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv