Variabeldefinisjon

Lønn og personalkostnader (SUM)

 
Navn Lønn og personalkostnader (SUM)
Definisjon Summen av lønn, feriepenger, mv., annen oppgavepliktig godtgjørelse, arbeidsgiveravgift, innberetningspliktig pensjonskostnad, arbeidsgodtgjørelse til eiere i ANS mv. og annen personalkostnad.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv