Variabeldefinisjon

Rettsstiftelsesnummer

 
Navn Rettsstiftelsesnummer
Definisjon Rettsstiftelsesnummer brukes ved omsetninger som omfatter både hjemmelsoverføring og overføring av feste, da disse vil ha samme dagboknummer. Nummeret er en del av en omsetnings offisielle id
Gyldig fra 2004-04-30
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
 
Statistisk enhet Matrikkel
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv