Variabeldefinisjon

Annen personalkostnad

 
Navn Annen personalkostnad
Definisjon Omfatter kostnader til personalgaver, fri kantine, kurs, bedriftshytte, tjenesteboliger, bedriftsidrettslag og lignende. Omfatter også innbetalt premie etter lov om yrkesskadeforsikring og resultatført kostnad til pensjoner
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv