Variabeldefinisjon

Undernr grunneiendom

 
Navn Undernr grunneiendom
Definisjon Undernummer brukes ved matrikkeladresser når en grunneiendom må tilknyttes flere ulike adresser.
Gyldig fra 2004-04-30
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
Kommentarer Det er viktig å legge merke til at seksjonsnummeret i G-delen ikke er det samme som undernummer i A-delen. Undernummer utgjør posisjon 18-20 av adressens offisielle identifikasjon.
 
Statistisk enhet Matrikkel
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv