Variabeldefinisjon

Tett/spredtkode

 
Navn Tett/spredtkode
Definisjon Tett-/spredtkode inneholder verdien T hvis adressen ligger i tettbygd område eller S hvis adressen ligger i et spredtbygd område. Det er SSBs definisjon av tettsted som ligger til grunn for denne inndelingen. Kommunen er ansvarlig for å tildele tett-/spredtkode til nye adresser som registreres mellom de årlige oppdateringene.
Gyldig fra 2004-04-30
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
Kommentarer SSB gjør en årlig avgrensning av tettsteder og oppdaterer da denne koden.
 
Statistisk enhet Adresse
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Tettsted