Variabeldefinisjon

Kode for påbygg eller tilbygg

 
Navn Kode for påbygg eller tilbygg
Definisjon Variabelen sier noe om endring av et bygg. Mulig verdier er påbygg/tilbygg. Påbygg er bygg som er bygd "oppover" og tilbygg er bygg som er bygd "bortover".
Gyldig fra 2004-04-30
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
 
Statistisk enhet Bygning
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv