Variabeldefinisjon

Gårdsnummer

 
Navn Gårdsnummer
Definisjon Gårdsnummer er nummeret på en gårdsenhet i matrikkelen og er unikt innenfor hver kommune. I dag er gårdsnummerne gjerne delt inn i bruksnummer og ev. festenummer og seksjoner
Gyldig fra 2004-04-30
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
 
Statistisk enhet Grunneiendom
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv