Variabeldefinisjon

Gatenavn

 
Navn Gatenavn
Definisjon Gatenavn er navnet som er knyttet til gatenummeret for gate-/veiadresser, men variabelen brukes også som et fritekstfelt for matrikkeladresser. Kommunen er ansvarlig for tildeling av gatenavn. Gatenavn er ikke alltid unikt innenfor en kommune.
Gyldig fra 2004-04-30
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
 
Statistisk enhet Adresse
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Gate-/gårdsnummer