Variabeldefinisjon

Gate-/gårdsnummer

 
Navn Gate-/gårdsnummer
Definisjon Variabelen inneholder gatenummer for gateadresser og gårdsnummer for matrikkeladresser. Hvis det finnes en gateadresse, er det gatenummeret som er registrert her.
Gyldig fra 2004-04-30
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
Kommentarer Variabelen inngår også i Boligadresse og Adresse_Bygg
 
Statistisk enhet Matrikkel
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv