Variabeldefinisjon

Hus-/bruksnummer

 
Navn Hus-/bruksnummer
Definisjon Variabelen inneholder husnummer hvis det finnes en gateadresse og ellers bruksnummer fra matrikkeladressen. Husnummer/bruksnummer tildeles av kommunen og kan igjen være delt opp i flere bokstaver/festenummer.
Gyldig fra 2004-04-30
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
Kommentarer Hus-/bruksnummer utgjør posisjon 10-13 av adressens offisielle identifikasjon.
 
Statistisk enhet Matrikkel
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv