Variabeldefinisjon

Antall eiendommer

 
Navn Antall eiendommer
Definisjon Antall eiendommer viser hvor mange eiendommer en bygning er knyttet til.
Gyldig fra 2004-04-30
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
 
Statistisk enhet Bygning
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv