Variabeldefinisjon

Festenummer

 
Navn Festenummer
Definisjon Festenummer tas i bruk når et bruksnummer skal deles opp i flere grunneiendommer. Et festenummer kan igjen deles inn i seksjoner. Fortløpende nummerering av fester under gårdsnr/bruksnr.
Gyldig fra 2004-04-30
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
 
Statistisk enhet Matrikkel
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv