Variabeldefinisjon

Planteskoleproduksjon

 
Navn Planteskoleproduksjon
Definisjon Formering og oppal av flerårige planter, busker og trær som er ment for utplanting.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer SSBs statistikk over planteskoler omfatter ikke skogplanteskoler.
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv