Variabeldefinisjon

Etasjenummer

 
Navn Etasjenummer
Definisjon Etasjenummer skal tildeles innenfor hver etasjetype. For hovedetasjer nummereres etasjene fra 01 og oppover, slik at f.eks første hovedetasje blir H01, andre hovedetasje H02 osv. Nederste loftsetasje blir L01. For underetasjer og kjellere blir øverste underetasje U01, neste U02 og øverste kjelleretasje K01. Alt under bakkenivå nummerers nedover.
Gyldig fra 2004-04-30
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
 
Statistisk enhet Matrikkel
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv