Variabeldefinisjon

Etasjetype

 
Navn Etasjetype
Definisjon Denne variabelen finnes for hver etasje i bygget og sier hva slags etasje det er. Det finnes 4 mulige etasjetyper som har følgende definisjoner: Kjellerplan (kode K): Et plan der underkant dekke eller himling er høyst 0,75 m over planert terreng gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Underetasje (kode U): Et plan der underkant dekke eller himling er høyere enn 0,75 m, men høyst 1,5 m over planert gjennomsnittsnivå. Hovedetasje (kode H): Et plan der underkant dekke er høyere enn 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen og der den frie bredden i høyde 1,9 m må være minst 1,9 m. Loftsetasje (kode L): Et tilgjengelig rom over øverste alminnelige etasje som ikke oppfyller kravene til alminnelig etasje. Fri høyde må være større enn eller lik 1,9 m i en bredde på minst 0,6 m. Loftsarealet måles til 0,6 m utenfor høyde på minst 1,9 m.
Gyldig fra 2004-04-30
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
 
Statistisk enhet Matrikkel
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv