Variabeldefinisjon

Lønn, feriepenger, mv

 
Navn Lønn, feriepenger, mv
Definisjon Lønn i tjenesteforhold. Beløpet som skal føres er både innberetningspliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig. Omfatter også premie for individuell livrenteforsikring og kapitalforsikring med arbeidstaker som begunstiget. Omfatter også aksjebasert vederlag til ansatte
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv