Variabeldefinisjon

Eiendomsnivå

 
Navn Eiendomsnivå
Definisjon Variabelen beskriver hva slags eiertype den aktuelle personen/foretaket har på eiendommen
Gyldig fra 2004-04-30
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
 
Statistisk enhet Matrikkel
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv