Variabeldefinisjon

Fremmedytelse og underentreprise

 
Navn Fremmedytelse og underentreprise
Definisjon Kostnader ved bruk av fremmedytelser og underentrepriser ved tilvirkning av varer eller tjenester.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv