Variabeldefinisjon

Bygningstype

 
Navn Bygningstype
Definisjon Bygningstype er en 3-sifret kode som sier hva slags bygg det er. Første siffer identifiserer hvilken hovedkategori bygget er i (f.eks. 1=bolig), mens de siste to spesifiserer ytterligere innefor hovedkategorien (f.eks. 131=rekkehus). Kommunen er ansvarlig for å registrere en gyldig bygningstype på nye bygg
Gyldig fra 2004-04-30
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
 
Statistisk enhet Bygning
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for bygningstype / Matrikkelen