Variabeldefinisjon

Bygningsstatus

 
Navn Bygningsstatus
Definisjon Variabelen som beskriver byggets status. Påbygg/tilbygg har egen status, uavhengig av hovedbygg.
Gyldig fra 2004-04-30
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
 
Statistisk enhet Bygning
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv