Variabeldefinisjon

Bygningsnummer

 
Navn Bygningsnummer
Definisjon Hver kommune har fått tildelt en nummerserie som kan brukes ved registrering av nye bygg. Kommunen tildeler et nummer fra denne serien og registrerer bygningen i GAB.
Gyldig fra 2004-04-30
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
Kommentarer Kommunenummeret + bygningsnummeret utgjør de første 13 posisjonene av bygningens offisielle identifikasjon.
 
Statistisk enhet Matrikkel
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv