Variabeldefinisjon

Bygning løpenummer

 
Navn Bygning løpenummer
Definisjon Bygningsløpenummer vil ha verdi 0 for hovedbygget. Første påbygg eller tilbygg til eksisterende bygg vil få samme bygningsnummer som det eksisterende bygget, men vil få bygningsløpenummer 1. Tilsvarende vil neste påbygg/tilbygg få bygningsløpenummer 2
Gyldig fra 2004-04-30
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
 
Statistisk enhet Bygning
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Bygningsnummer