Variabeldefinisjon

Bygning næringsgruppe

 
Navn Bygning næringsgruppe
Definisjon Variabelen sier hva slags næringsvirksomhet som opptar mest areal i bygget. Unntaket er bygg som brukes til både bolig og næringsvirksomhet, da disse skal kodes etter den type bruk som opptar mest areal.
Gyldig fra 2004-04-30
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
 
Statistisk enhet Bygning
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv