Variabeldefinisjon

Bokstav/festenr

 
Navn Bokstav/festenr
Definisjon Variabelen inneholder bokstav/oppgang hvis det finnes en gateadresse og ellers festenummer fra matrikkeladressen. Bokstavopplysningen er enten i form av en bokstav (A, B, C osv) eller i form av et tall (1,2,3 osv).Bokstaver er ikke omkodet til en numerisk kode, slik som i f.eks. Det Sentrale Folkeregister. Bokstaver/festenummer tildeles av kommunen og brukes til å splitte opp husnummer/bruksnummer der det er nødvendig.
Gyldig fra 2004-04-30
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
Kommentarer Bokstav/festenummer utgjør posisjon 14-17 av adressens offisielle identifikasjon.
 
Statistisk enhet Adresse
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv