Variabeldefinisjon

Antall teiger

 
Navn Antall teiger
Definisjon En grunneiendom kan bestå av flere teiger. En teig er et jordstykke som kan, men må ikke, ha eget bruksnummer. Variabelen sier noe om hvor mange teiger den aktuelle eiendommen består av.
Gyldig fra 2004-04-30
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
 
Statistisk enhet Grunneiendom
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv