Variabeldefinisjon

Skjermingsfrådrag

  Norwegian (bokmål) English
Namn Skjermingsfrådrag
Definisjon Ei berekna risikofri avkastning på aksjer.
Gyldig frå 2006-01-01
Gyldig til
Eigar 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk eining Person
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Aksjestatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar