Variabeldefinisjon

Skjermingsfradrag

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Skjermingsfradrag
Definisjon En beregnet risikofri avkastning på aksjer.
Gyldig fra 2006-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Aksjestatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller