Variabeldefinisjon

Aksjeklasse

  Norwegian (bokmål) English
Namn Aksjeklasse
Definisjon Aksjar i eit aksjeselskap kan delast opp i aksjeklassar, som kan ha forskjellig utbytte- og/eller stemmerett i selskapet.
Gyldig frå 1984-01-01
Gyldig til
Eigar 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk eining Føretak
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Aksjestatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar