Variabeldefinisjon

Aksjeklasse

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Aksjeklasse
Definisjon Aksjer i et aksjeselskap kan deles opp i aksjeklasser, som kan ha forskjellig utbytte- og/eller stemmerett i selskapet.
Gyldig fra 1984-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Aksjestatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller