Variabeldefinisjon

Beholdningsendring varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer

 
Navn Beholdningsendring varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer
Definisjon Regnskapsmessige endringer i beholdninger av varer under tilvirkning og ferdig egentilvirkede varer. Posten kan være både positiv og negativ
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv