Variabeldefinisjon

Sum driftsinntekter

  English
Navn Sum driftsinntekter
Definisjon Inntekter fra ordinær drift. Driftsinntektene omfatter bl.a. salgsinntekter, offentlige tiilskudd, leieinntekt og gevinst ved salg av anleggsmidler.
Gyldig fra 1994-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
Kommentarer Definisjonen benyttes både for foretak og konsern som statistisk enhet.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv