Variabeldefinisjon

Gevinst ved avgang anleggsmidler

 
Navn Gevinst ved avgang anleggsmidler
Definisjon Regnskapsmessig gevinst ved avgang (salg eller annen realisasjon) anleggsmidler (eiendeler for varig eie og/eller bruk). Gevinster av ekstraordinær karakter føres som ekstraordinær inntekt
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv