Variabeldefinisjon

Driftsmargin

  English
Navn Driftsmargin
Definisjon Viser driftsresultatet i prosent av driftsinntektene.
Gyldig fra 1994-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
Kommentarer Definisjonen benyttes både for foretak og konsern som statistisk enhet.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
08677: Bergverksdrift og utvinning, inkl. olje og gass. Nøkkeltall for ikke-finansielle aksjeselskaper
08674: Industri. Nøkkeltall for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08171: Varehandel, reparasjon av motorvogner. Nøkkeltall for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08168: Bygge- og anleggsvirksomhet. Nøkkeltall for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08165: Overnattings- og serveringsvirksomhet. Nøkkeltall for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08162: Transport og lagring. Nøkkeltall for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08158: Informasjonssektor. Nøkkeltall for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08142: Fastlands-Norge. Nøkkeltall for ikke-finansielle aksjeselskaper
07371: Alle næringer. Nøkkeltall for ikke-finansielle aksjeselskaper
07177: Transport, lagring og kommunikasjon. Nøkkeltall (F) (avslutta serie)
07176: Varehandel. Nøkkeltall (F) (avslutta serie)
07175: Bygge- og anleggsvirksomhet. Nøkkeltall (F) (avslutta serie)
07174: Informasjonssektor. Nøkkeltall (F) (avslutta serie)
07162: Hotell- og restaurantvirksomhet. Nøkkeltall (F) (avslutta serie)
06354: Utvalgte nøkkeltall for aksjelskaper for godstransport på vei, etter sektor (prosent) (F) (avslutta serie)
06202: Alle ikke-finansielle aksjeselskaper. Nøkkeltall, etter næringsgrupperinger (SN2002) (F) (avslutta serie)
05616: Alle ikke-finansielle aksjeselskaper. Nøkkeltall, etter utvalgte næringer (SN2002) (avslutta serie)
05605: Fastlands-Norge. Nøkkeltall (avslutta serie)
05234: Regnskapsstatistikk for informasjonssektoren, nøkkeltall (prosent) (avslutta serie)