Variabeldefinisjon

Husholdningstype

  English
Navn Husholdningstype
Definisjon Variabelen viser en detaljert inndeling av husholdningstyper for privathusholdninger etter Standard for gruppering av familier og husholdninger (NOS C 677) og standard for husholdningstyper av 2006.
Gyldig fra 2005-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Husholdningstype, detaljert inndeling som ble benyttet i F0B2001 har samme definisjon, men kodene er forskjellige.
 
Statistisk enhet Husholdning
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.20 - Familier, husholdninger
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/20/familie/om.html
Statistikk Familier og husholdninger
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for gruppering av husholdninger