Variabeldefinisjon

Familietype

  English
Navn Familietype
Definisjon Familietype er definert etter Standard for gruppering av familier og husholdninger.
Gyldig fra 2005-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer FAMILIETYPE, DETALJERT INNDELING SOM BLE BENYTTET I FOB2001 HAR SAMME DEFINISJON, MEN KODENE ER FORSKJELLIGE.
 
Statistisk enhet Familie
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.20 - Familier, husholdninger
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/20/familie/om.html
Statistikk Familier og husholdninger
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for gruppering av familier