Variabeldefinisjon

Produksjon

  English
Navn Produksjon
Definisjon Verdien av varer og tjenester fra innenlandsk produksjonsaktivitet, dvs. fra markedsrettet virksomhet, produksjon for eget bruk og ikke-markedsrettet virksomhet i offentlig forvaltning og i ideelle organisasjoner. Produksjon av varer og tjenester er ikke det samme som salg av varer og tjenester. Produksjon publiseres i basisverdi, dvs. at produktsubsidier er inkludert, men ikke merverdiavgift eller andre produktskatter (se basisverdi). I offentlig forvaltning og annen ikke-markedsrettet virksomhet bestemmes produksjon som sum av lønnskostnader, netto produksjonsskatter, kapitalslit og produktinnsats.
Gyldig fra 2007-01-01
Gyldig til
Eier 930 - Seksjon for nasjonalregnskap
Kommentarer I hovedrevisjonen av NR (des. 2006) ble "nødvendigvis" fjernet fra setningen "Produksjon av varer og tjenester er ikke nødvendigvis det samme som salg av varer og tjenester".
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde ENS (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet)
Statistikkemne 09.01 - Nasjonalregnskap
Sensitivitet Sensitiv
 
Versjon Produksjon
Lenket til Statistikkbanktabeller