Variabeldefinisjon

Firmabil

 
Navn Firmabil
Definisjon Beregnet skattepliktig fordel av privat disponering av arbeidsgivers bil.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Sensitivitet Sensitiv