Variabeldefinisjon

Andelsnummer

 
Navn Andelsnummer
Definisjon Boliger i borettslag nummereres med andelsnummer under registernummeret (matrikkelnummeret) for den eiendommen, festegrunnen eller seksjonen som vedkommende bygning ligger på. Boligens samlede betegnelse består av matrikkelnummer og andelsnummer. Ved opprettelse av nytt borettsregister skal alle eksisterende boliger tildeles andelsnummer.
Gyldig fra 2004-04-30
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
 
Statistisk enhet Matrikkel
Ekstern kilde GAB Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv