Variabeldefinisjon

Alternativ adresse

 
Navn Alternativ adresse
Definisjon Alternativt adressenavn kan brukes til å legge inn navn på skoler, brannstasjoner eller andre bygninger som ligger på denne adressen. Det ligger ingen begrensning på bruken av alternativt adressenavn.
Gyldig fra 2004-04-30
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
 
Statistisk enhet Adresse
Ekstern kilde GAB Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv