Variabeldefinisjon

Adressetype

 
Navn Adressetype
Definisjon En adresse kan enten være en gateadresse (merket O) eller en matrikkeladresse (merket M). Verdien i denne variabelen sier noe om at det er gatenummer, husnummer og bokstav eller gårdsnummer, bruksnummer og festenummer i de andre adresse-nøkkelvariablene
Gyldig fra 2004-04-30
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
 
Statistisk enhet Adresse
Ekstern kilde GAB Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv