Variabeldefinisjon

Offentlig tilskudd/refusjon

  English
Navn Offentlig tilskudd/refusjon
Definisjon Tilskudd og refusjoner som virksomheten mottar fra det offentlige (f.eks. refusjon til leger, fysioterapeuter mv for behandling). Ekstraordinære tilskudd (som f.eks. rentesubsidier, investeringstilskudd mv skal ikke føres her, men under ekstraordinære inntekter.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller